Vägen till docent – stor skillnad mellan lärosätena 2017-03-28
Att bli docent är ett viktigt steg i den akademiska karriären. Men vägen dit kan se väldigt olika ut beroende på vilket lärosäte forskaren finns vid. Docenturen kan kräva vetenskapliga publikationer som motsvarar en, två eller tre avhandlingar. Läs mer

Forskare och journalister – så granskar de världen 2017-03-22
Forskare och journalister beskrivs ofta som varandras motsatser när det gäller arbetssätt. Här berättar två forskare och två prisbelönta, bokskrivande journalister om sina arbetsmetoder – och ger sin syn på den andra yrkeskårens sätt att jobba. Läs mer


Nyligen tillagda lärobjekt