Havsglidare i forskningens tjänst 2017-06-19
Små självgående havsglidare ger den marina forskningen helt nya möjligheter. Sverige har hittills inte haft några sådana, utan forskarna har varit hänvisade till kostsam och storskalig datainsamling från skepp. Men nu har de första glidarna testats i havet utanför Väderöarna. Läs mer

Balkanländerna anpassar sina forskningssystem till EU 2017-06-14
Inte mindre än fyra stater på västra Balkan är för närvarande officiella kandidatländer till EU: Albanien, Makedonien, Montenegro och Serbien. Ett viktigt förhandlingsområde behandlar forskningssystemen, som måste möta EU-kraven för att länderna ska bli fullvärdiga medlemmar. Curie besökte regionen för att undersöka hur denna process löper. Läs mer


Nyligen tillagda lärobjekt