Nytt nät säkrar datatrafiken i Forskningssverige 2016-12-06
Datamängderna vid svenska lärosäten fördubblas vartannat år. Under hösten har det svenska universitetsdatanätet Sunet uppgraderats till ett nytt, kraftfullare för att möta ett ökande behov av bandbredd. Det kan handla om allt från digitalisering av humaniora till experiment inom subatomär fysik. Läs mer

Propositionen ger för liten ökning av basanslagen 2016-12-01
Forskningen ska hjälpa samhället att möta utmaningar inom digitalisering, klimat- och hälsoområdena. Lärosätenas samverkan med det omgivande samhället ska öka – och premieras. Det är ett par av inslagen i forskningspropositionen. Curie har frågat några representanter för forskarvärlden hur de ser på regeringens förslag. Läs mer


Nyligen tillagda lärobjekt