Pionjärerna som banade väg för kvinnor i akademin 2019-10-14
I en tid då nästan alla dörrar in i akademin var stängda för kvinnor lyckades ändå några ta sig fram. Flera av de första kvinnorna som gjorde forskarkarriär i Sverige hittar vi paradoxalt nog inom vår tids mest mansdominerade ämnen. Läs mer

Forskare får stöd att lämna akademin 2019-10-08
Det blir allt vanligare att lärosäten inrättar karriärcentrum för att stötta forskare i deras fortsatta yrkesliv. En orsak är att det inte finns tillräckligt många tjänster inom akademin. Därför behöver postdoktorer och doktorander få tips om karriärvägar utanför universiteten. Läs mer


Nyligen tillagda lärobjekt