Consuming The Environment 2017 - multidiciplinary approaches to urbanization and vulnerability

Temat Consuming the enviroment innehåller öppna digitala lärresurser i form av inspelade föreläsningar, e-böcker, webbsidor, interaktiva mindmaps, TV- och radioprogram m m.

Du som student och lärare kan använda detta fria undervisningsmaterial för att komplettera ditt kursmaterial.

Bibliotekarier kan komplettera sina ämnesguider och internetresurser för flera ämnesområden.

Hoppas du får nytta av alla öppna lärresurser!

*************************************

Climate change, environmental degradation, people escaping war and hard living circumstances are questions the media report on daily. How severe is it? What do people know, how are they informed and what are they thinking? What are media telling us? In what way are environmental concerns dealt with in different academic disciplines? In popular culture? What about education and politics? What more do we need know?

This year´s conference highlights urbanization and vulnerability.
Consuming the Environment is a humanistic research initiative to a multidisciplinary approach. The University of Gävle is responsible for this publications, for the conferens year 2017.

 

Intervjuer och föreläsningar:

Intervju med Åsa Persson, Stockholm Environment Institute. (8:20 min)

Intervju med Don Kulick, Uppsala university (10 min)

Intervju med Terry Hartig, Uppsala university (10:30 min)

Care of North - Tini Warg (7:01 min)

The new Publishing - Or how to take over the world using clever people - Rodrigo Lozano (23:36min)

Can we trust media- - Olle Findahl (35:22 min)

Terry Hartig - Institute for Housing and Urban Research (35:11 min)

Social-Ekologisk Urbanism - Hållbar stadsutveckling för Anthropocens utmaningar - Stephan Barthel (32:38 min) 

A global framework - national and local delivery - Åsa Persson (38:08 min) 

Klimat i förändring - Martin Hedberg (56:53 min) 

The air we breathe - Don Kulick - Uppsala University (40:23 min) 

 

 

ADDTHIS

Medverkande

Högskolan i Gävle arr, Stephan Barthel, Lasse Ekstrand, Olle Findahl, Terry Hartig, Don Kulick, Rodrigo Lozano and Åsa Persson (speakers)