Bläddra bland lärobjekt (154 totalt)

Kvalitativ metod - Del 1

Cecilia Möller, lektor i turismvetenskap vid Karlstads universitet föreläser om kvalitativ metod för C-studenter på turismprogrammet vårterminen 2012. Föreläsningen innehåller teman kring; vad är en kvalitativ intervju? Vad är forskarens…

Kvalitativ metod - Del 2

Cecilia Möller, lektor i turismvetenskap vid Karlstads universitet föreläser om kvalitativ metod för C-studenter på turismprogrammet vårterminen 2012. Föreläsningen innehåller teman kring; vad är en kvalitativ intervju? Vad är forskarens…

Öppen offentlig data

På denna webbsida så får du veta mer om vad öppen offentlig data är och vilka verktyg du kan använda i din forskning för serviceinformation och nöjdhetsundersökningar, miljödata, geodata, trafikdata, befolkningsdata m m. Öppen offentlig…

När människan leker Gud

Den amerikanske forskaren Craig Venter har nyligen skapat en bakterie med ett helt artificiellt genom. Han och hans medarbetare har själva, bit för bit, byggt upp den DNA-molekyl där arvsmassan finns lagrad. Innebär detta att människan för…

De okända riskerna

Teknikutvecklingen går fortare och fortare, nya material och produkter kommer ut på marknaden i snabb takt. Men vad vet vi om riskerna? Varför är det så mycket lättare att ta fram nya produkter än att utvärdera riskerna? Hur hittar man en…

Mitt hjärta eller ditt

Transplantationstekniken har sakta men säkert blivit bättre och bättre. Kirurgerna blir skickligare och nya mediciner minskar risken för avstötning. Nu är det bristen på organ som sätter stopp för utvecklingen. Därför vill läkarna börja…

Kunskapens svarta frukter

I första delen av Vetenskapsradions sommarserie om forskningsetik möter vi fysikprofessorn Sune Svanberg som tvärt avbröt ett forskningsprojekt när han började misstänka att han upptäckt ett nytt sätt att ta fram material för kärnvapen.

Taggar & etiketter : , ,

Verktyg för lärande

Verktyg för lärande är en webbplats skapad av SNH för att underlätta förlärare och andra att skapa digitalt undervisningsmaterial, s k öppna lärresurser (lärobjekt/lärmoduler).

Webbplatsen innehåller instruktionsfilmer med tips och…

Att göra TV

Tre filmer om att göra bra TV från Utbildningsradion (UR). 1. Så gör du snygg TV av din föreläsning 2. Så blir du en bättre talare i TV och 3. Att arbeta med tre kameror.

Öppna digitala lärresurser - inspelade webinars

Nio inspelade webinar om öppna digitala lärresurser, med olika teman.

Det här är hemsidan för ett samarbetsprojekt kring öppna digitala lärresurser (Open Educational Resources, OER) som arrangerar nio webbinarier i ämnet fram till…