Bläddra bland lärobjekt (4 totalt)

Inspelad föreläsning: Vad är hållbar ekonomi, vad är det och vad ska det vara bra för?

Föreläsningen utmanar den traditionella synen på ekonomiskt aktivitet och ger förslag på hur nya tankar om hållbart samhälle kan utvecklas. För att skapa ett hållbart samhället behöver…

Öppen kurs - Introduction to Sustainable Development

This course comprises three modules of Dr. Sachs' longer course, "The Age of Sustainable Development."

This preview course, "Introduction to Sustainable Development" will give you an understanding of the key challenges and pathways to sustainable…

Öppna kurser (MOOC) om hållbar utveckling / Sustainable Development

Tre (3) öppna kurser (MOOC) om hållbar utveckling / Sustainable Development. Kurserna kommer ges av SDSN, http://www.sdsnedu.org/ som är globalt initivativ från Förenta Nationerna (FN).
- Kursen "Age of Sustainable Development" börjar den…

UR Samtiden - Näringslivet och hållbar utveckling

Björn Stigson, innehavare av Assar Gabrielssons professur i tillämpad företagsledning vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, talar om hur företag kan verka för uthållig utveckling genom ekonomisk tillväxt, ekologisk balans och…