Hem > Medverka

Medverka

SÖKTIPS, HUR DU SÖKER PÅ OpenSNH.se: https://play.hig.se/media/t/0_74i0ldpj

 

Så kan du medverka

SNHs verksamhetsmål var att bidra till högre kvalitet i svenska högskoleutbildningar genom bättre utbildingsmaterial framtagna genom ökad samverkan.

Vårt mål är att OPEN SNH är en webbplats och samverkansportal på nätet där lärare, studenter och bibliotekarier på svenska lärosäten hittar, delar och samverkar kring öppet utbildningsmaterial inom olika teman och akademiska ämnen.

Så här kan du medverka och bidra med lärobjekt till våra teman:

  • Producera lärobjekt som tillhör våra teman i OPEN SNH
  • Sök, hitta och ladda hem lärobjekt från OPEN SNH som lärare till din undervisning, som student för eget lärande
  • Du kan kostnadsfritt använda våra lärverktyg för skapa egna lärobjekt eller remixa andras (enl. Creative Commons)
  • Sprida lärobjekt (webblänka) som finns på Open SNH till andra lärosäten, studenter och lärare samt bibliotekarier
  • Förbättra metadata (beskrivningar) på lärobjekt i OPEN SNH
  • Tillsammans med oss och andra lärare, studenter och bibliotekarier skapa temasidor i OPEN SNH för speciella kurser eller utbildningsprogram
  • Medverka som föreläsare på våra öppna föreläsningar inom Öppen akademi, som publiceras på OpenSNH
  • Ansöka om finansiella utvecklingsmedel för produktion av teman eller bara lärobjekt

 

Going Open: Policy Recommendations on Open Education in Europe (OpenEdu Policies)

Läs rapporten här!

 

Öppen akademi - Öppna föreläsningar publicerade på OpenSNH

Du kan som föreläsare på ett lärosäte eller annan vetenskaplig verksamhet föreläsa kostnadsfritt inom Öppen akademi. Här får du som lärare möjlighet använda inspelningsverktyget i Adobe Connect - så du kan vara på plats på ditt lärosäte och föreläsa. Önskar du publik med så går det bra både på plats eller på distans. Vi hjälper dig med inpelningen, ordnar till så bildspel och ljud/webbkamera fungerar klanderfritt i samarbete med dina tekniker på ditt lärosäte!

Se här hur inspelningsrummet i Adobe Connect ser ut (klicka upp bild i pdf-fil)

Hör med mats.brenner@hig.se - för planering av din inspelade föreläsning. 

 

Att hitta innehåll och lärobjekt - temasidor

Innehållet på temasidorna skapas av akademiska resurser, så att det blir intressant och enkelt att hitta utifrån sökord och kategorier genom att ge innehållet bra metadata.

Innehållet presenteras i teman som skapats av oss som medverkar och vi har ett gemesamt årligt tema. Ett tema kännetecknas av ett visst ämnesområde bestående av ett urval av innehåll från olika sökord/metadata, samt av handplockat extra bra material från våra samverkanspartners som är relevant för temat.

 

Manual för opensnh.se

Manual för OpenSNH (du kan ladda hem den som pdf-fil). Publicerad på webbplatsen/med verktyget Youblisher. Manualen är uppdaterad och publicerad: 2014-04-22. Manualen går att ladda ned här både som pdf- och wordfil (för att editera själv) - från hig.box.com

Manualen har producerats med e-boksverktyget BOOKTYPE på följande webbadress: http://opensnh-sweden.booktype.pro/

I manualen har du tips & råd för att skapa lärobjekt och temasidor i OPEN SNH. Här finns även alla symbolbilder (ikoner) för OPEN SNH och till olika typer av lärobjekt.

 

Anpassning till funktionsvariationer

OpenSNH innehåller lärobjekt med olika representationsformer och förespråkar ett multimodalt lärande. Vi har ambitionen att flertalet lärobjekt analyseras med verktyget WAVE, ett webbaserat analysverktyg för att se hur webbsidor med mera är tillgänglighetsanpassat.

 

Information in english about Open SNH

Download information leaflets, format PDF-fil (A4 and A3, also for print)

 

Projektansökningar

SNH bedriver utvecklingsprojekt i samverkan.

Är du lärare, bibliotekarie eller IKT-pedagog inom SNH-lärosätena kan du ansöka om projekt för skapa lärobjekt eller kursutvecklingsmedel. Kontakta SNH-ansvarig på respektive högskola.

Ansökningsformulär

Anvisningar för ansökan för kursutveckling av ny eller befintlig kurs hittar du här!

Formular för att ansöka om medel för skapa lärobjekt, kontakta oss via detta webbformulär, hittar du här!

Ansök om medlemskap i SNH

SNH önskar få fler medlemmar, kontakta ordf. i SNH för veta mer: Mats Brenner, mbr@hig.se vid Högskolan i Gävle, Learning Center.